Last updated: 21 May, 2020

Een echte Aurovilliaan zijn: Moeder legt uit Hoe in deWereld te Leven en - voor Het Goddelijke - opHetzelfde Moment

1. Het eerste heel belangrijke, is de innerlijke ontdekking, om te weten wat

men werkelijk is achter sociale, morele, culturele, raciale en erfelijke

verschijning. In het centrum is een Vrij, uitgestrekt en Wetend Wezen, dat

wacht op onze ontdekking en wat het actieve centrum zou moeten worden

van ons wezen en ons leven in Auroville.


2. De vervulling van iemands verlangens belemmert de weg naar de

innerlijke ontdekking, die alleen kan worden bereikt in de rust en

transparantie van perfecte belangeloosheid.

Men leeft in Auroville om vrij te zijn van morele en sociale conventies; maar

deze vrijheid mag niet een nieuwe verslaving zijn aan het ego; aan zijn

verlangens en ambities.


3. De Aurovilliaan moet het gevoel van persoonlijk bezit verliezen. Voor ons

handelen in de materiële wereld, wordt datgeen wat onmisbaar is voor ons

leven en onze acties, ons ter beschikking gesteld, volgens de plaats die we

moeten innemen.

Hoe meer we bewust in contact zijn met ons innerlijke wezen, des te meer

zijn de juiste middelen die ons worden gegeven.


4. Werk, zelfs handwerk, is iets onmisbaars voor de innerlijke ontdekking. Als

men niet werkt, als men zijn bewustzijn niet in de materie brengt, zal men

zich nooit ontwikkelen. Het is heel goed om bewustzijn iets van de materie te

laten organiseren, door middel van het lichaam. Orde om zichzelf heen

scheppen helpt om orde in jezelf te brengen.

Men zou zijn leven niet moeten organiseren volgens uiterlijke en kunstmatige

regels, maar volgens een georganiseerd innerlijk bewustzijn, want als men

het leven laat doorgaan zonder het te onderwerpen aan de controle van het

Hogere Bewustzijn, wordt het wispelturig en niet expressief. Het is verspilling

van iemands tijd, in de zin van dat materie blijft zonder enige bewust

gebruik.


5. De hele aarde moet zich voorbereiden op de komst van de nieuwe soort,

en Auroville wil bewust werken om deze komst te bespoedigen.

6. Beetje bij beetje zal ons worden onthuld wat deze nieuwe soort moet zijn,

en ondertussen is het de beste manier om jezelf volledig aan het Goddelijke

toe te wijden.


[Toen dit gepubliceerd was, aan het einde van 1971, voegde Moeder hier

aan toe:]

De enige echt vrijheid is verkregen door vereniging met Het Goddelijke. Men

kan alleen maar verenigen met Het Goddelijk door Meester te worden over

zijn ego.


(Page translated by Maureen Lassoon)